آزمون یار گنجینه سوال و پاسخ آزمون یار

صفحه اصلی > درباره ما
درباره ما

موسسه سنجش علمي آزمون يار از سال 1379 با هدف ارتقاي سطح کيفي مراکز آموزشي، دبيران و دانش آموزان تاسيس گرديد و درحال حاضر، با فراهم آوردن ابزار و خدمات آموزشي متنوع و مناسب حال مراکز آموزشي، قصد دارد تا مسير را براي رسيدن به اين مهم هموار سازد.سنجش علمي آزمون يار

موسسه سنجش علمي آزمون يار از سال 1379 با هدف ارتقاي سطح کيفي مراکز آموزشي، دبيران و دانش آموزان تاسيس گرديد و درحال حاضر، با فراهم آوردن ابزار و خدمات آموزشي متنوع و مناسب حال مراکز آموزشي، قصد دارد تا مسير را براي رسيدن به اين مهم هموار سازد.

بسته ي نرم افزاري آزمون يار

بخش عمده ي اطلاعاتي که در يک محيط آموزشي مورد استفاده قرار مي گيرد مربوط به سوالات و جزوات آموزشي مي باشد. يک سوال علاوه بر اين که ابزاري مناسب جهت ارزيابي ميزان يادگيري دانش آموز مي باشد، در صورتي که به طور صحيح در فرآيند آموزشي مورد استفاده قرار گيرد، به عنوان ابزاري قدرتمند در جهت فهم بهتر مطالب آموزشي و افزايش قدرت استنتاج دانش آموز نيز به حساب مي آيد. در يک محيط آموزشي، انواع مختلفي از سوالات تستي و تشريحي و جزوات مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد و مديريت و دستيابي به اين مخزن در زمان تعريف شده و در هر شرايط بدون بهره گيري از ابزارهاي کارا، چندان کارآمد نيست. ثبت سوالات و مطالب علمي به صورت دستي، منجر به استفاده ي نامطلوب از مطالب و حتي از دست رفتن آن ها مي شود. بسته ي نرم افزاري آزمون يار با در اختيار قرار دادن محيط هاي نرم افزاري مناسب، قابليت هاي مناسبي جهت مديريت، حفظ و بهره برداري از سوالات، آزمون ها و جزوات آموزشي در اختيار کاربر قرار مي دهد.

پايگاه اطلاعاتي آماده و قابل توسعه ي موجود در اين بسته ي نرم افزاري براي مقاطع دبستان، راهنمايي، دبيرستان و پيش دانشگاهي، فني و حرفه اي و پيام نور شامل مخزن بسيار غني از انواع سوالات تستي و تشريحي و جزوات علمي مي باشد. اين پايگاه براي ساير مقاطع نيز در حال توسعه مي باشد که در آينده در اختيار کاربران قرار خواهد گرفت.در مجموع بيش از 300،000 سوال و مطلب پردازش شده براي مقاطع دبستان، راهنمايي، دبيرستان و پيش دانشگاهي به صورت درجه بندي شده، موضوع بندي شده با ذکر حيطه ي شناختي هر سوال به همراه جواب تشريحي کامل، به طور آماده در پايگاه نرم افزار موجود مي باشد.